Privacy Policy

Artikel 1: Bedrijfsgegevens

Borrel & Wijn, gevestigd aan Veerplein 6, 3131 CN Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.borrelenwijn.nl Veerplein 6, 3131 CN Vlaardingen +31 (0)10-4347230

 

Artikel 2: Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken: Borrel & Wijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@borrelenwijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Artikel 3: Verwerkingsdoelen en de rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

- Het uitvoeren van de overeenkomst Wij hebben de gegevens benoemd in artikel 2 nodig zodat we uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk kunnen laten verlopen. Hiervoor dient Borrel & Wijn bovenstaande gegevens op te vragen, voor onder andere: het afhandelen van de bestelling en het informeren van de betrokkene partijen.

- Het versturen van nieuwsbrieven Borrel & Wijn stuurt via e-mail nieuwsbrieven toe. Hiervoor wordt uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzameld. U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website of via het aanmeldformulier in de winkel. U kunt uzelf op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Borrel & Wijn verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief.

 

Artikel 4: Bewaartermijn

Borrel & Wijn zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

- Het uitvoeren van de overeenkomst: Bewaartermijn: 7 jaar

Bij elke overeenkomst wordt de reeds gevraagde data bewaard. Dit in verband met de wetgeving vanuit de Belastingdienst. Voor deze controles is het noodzakelijk om deze gegevens ook na de overeenkomst nog te bewaren.

- Het versturen van de nieuwsbrief: Bewaartermijn: 5 jaar

U kunt uzelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op ‘afmelden’ te klikken rechtsonder in de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar info@borrelenwijn.nl

 

Geautomatiseerde besluitvorming: Borrel & Wijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Borrel & Wijn) tussen zit.

 

Artikel 5: Delen met derden

Delen van persoonsgegevens met derden: Borrel & Wijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Artikel 6: Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Borrel & Wijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Artikel 7: Recht van betrokkenen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Borrel & Wijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@borrelenwijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Borrel & Wijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Artikel 8: Beveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Borrel & Wijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@borrelenwijn.nl

 

Artikel 9: Nieuwsbrief

U kunt uzelf aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, aanbiedingen, evenementen, recepten en andere acties. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u dan af door een e-mail te sturen naar info@borrelenwijn.nl of klik helemaal onderaan in de nieuwsbrief op ‘afmelden’.

 

Artikel 10: Wijzigingen

Borrel & Wijn kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Ontvangt u onze nieuwsbrief al?

Schrijf u nu in en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes.